สุดยอดพระคาถากันภัย!! “หลวงปู่ดู่” แค่ภาวนาจิต… พระก็คุ้มครอง ยิ่งสวด ยิ่งดี สร้างมหาโชคมหาลาภ ให้ตัวเอง

สำหรับการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนานั้น เราจะต้องสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่จารึกพระธรรมคำสั่งสอนไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งแตกต่างกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่นิยมใช้ภาษาสันสกฤต โดยอ้างอิงที่มาจากการที่ชาวชมพูทวีปสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาพูดกันมาก โดยเฉพาะในเขตมคธชนบทที่เป็นอาณาจักรที่มีอำนาจและเป็นแผ่นดินที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ จึงไม่แปลกที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเลือกภาษาบาลีหรือภาษามคธเป็นภาษาหลักของพระพุทธศาสนา มีการจัดวางระเบียบแบบแผนด้านหลักการของภาษาไว้ดีมาก…ที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตันติภาษา” บทสวดมหาจักรพรรดิ มหาบุญมหาลาภ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง) (สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ...

เหรียญหลวงปู่แสนรุ่นฉลองหอระฆัง ๑๑๑ ปี

“ราม วัชรประดิษฐ์” หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ พระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานใต้ สมญา “เทพเจ้าแห่งเขาภูฝ้าย ใกล้ชายแดนเขมร” พระนักปฏิบัติ ผู้ถือสมถะ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คน บูรณะ และพัฒนาศาสนสถานต่างๆ มาโดยตลอด เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนชาวอีสานและใกล้เคียง ปัจจุบันอายุครบ 110 ปี นับเป็นหนึ่งในพระเกจิผู้มีอายุยืนยาวในยุคปัจจุบันที่มีไม่ กี่รูปนัก  เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีวอก ตรงกับวันที่ 11...

เซียนกบ จตุคาม รู้จริงพระเครื่องยอดนิยม

มองอย่างเซียน “สุวัฒน์ บุญรอด” หรือที่วงการพระรู้จักในนามของ “กบ จตุคาม” ชื่อนี้ในยุคที่วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ กำลังเฟื่องฟู เป็นผู้หนึ่งที่รอบรู้เรื่องราวตำนานการสร้างจตุคามรามเทพเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เซียนกบ ยังมีความรอบรู้เรื่องพระเครื่องแขนงต่างๆ จนได้รับการยกย่องจากคนในวงการพระเครื่อง ด้วยมีความเชี่ยวชาญ วัตถุมงคลหลากหลายประเภท เริ่มศึกษาและสะสมวัตถุมงคลเก่า แต่ช่วงหลังกลับมาให้ความสนใจวัตถุมงคลรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหนังสือพระเครื่องให้กับนักสะสมพระเครื่องรุ่นใหม่ เป็นแนวทางในการเล่นหาอยู่หลายเล่ม อาทิ หนังสือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ฯลฯ เซียนกบบอกกล่าวไว้ว่า “การสะสมพระเครื่อง ต้องเกิดจากความศรัทธา หากเลื่อมใสศรัทธาพระเกจิรูปใด เราก็สะสมวัตถุมงคลของท่านก่อน...